Παίζουμε Μαζί

Το Παίζουμε Μαζί είναι μια μικρογραφία της ομάδας που θα ενταχθεί το παιδί όταν πάει στο σχολείο. Έτσι εξοικειώνεται σταδιακά με βασικές διαδικασίες και λειτουργίες στις οποίες θα επεκτείνει την εμπειρία του αργότερα: το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τις χειροτεχνίες, τη μουσικοκινητική αγωγή.

#παιχνίδι #αγωγή #δραστηριότητα #αισθήσεις #γεύση #όραση #ακοή #αφή #όσφρηση #ισορροπία

  • παιδιά 2.5-3.5 ετών  με γονείς / 120 λεπτά
    8 θέσεις

To Παίζουμε Μαζί είναι μια ομάδα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 3,5 ετών. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα για παιδιά και γονείς.

Στη συνθήκη αυτή, που αποτελεί την πρώτη κοινωνικοποίηση του παιδιού εκτός της οικογένειας, προάγεται η ενθάρρυνση του συμβολικού παιχνιδιού, η καλλιέργεια των αισθήσεων, ο οπτικο-κινητικός συντονισμός, η άσκηση της φαντασίας και η ομαδικότητα. Τα παιδιά με την ενθάρρυνση των γονιών τους έρχονται σε επαφή με την έννοια της προσφοράς, του μοιράσματος, τη σύνδεση με τους κύκλους της φύσης και τις εποχιακές γιορτές.

Η όλη ομάδα ρέει φυσικά, με σταθερή δομή, έτσι ώστε το παιδί κάθε εβδομάδα να ξέρει τί να περιμένει. Έτσι νιώθει ασφάλεια, είναι ήρεμο και μπορεί να εμβαθύνει.

Το Παίζουμε Μαζί είναι μια μικρογραφία της ομάδας που θα ενταχθεί το παιδί όταν πάει στο σχολείο. Έτσι εξοικειώνεται σταδιακά με βασικές διαδικασίες και λειτουργίες στις οποίες θα επεκτείνει την εμπειρία του αργότερα: το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τις χειροτεχνίες, τη μουσικοκινητική αγωγή.

Μαρία Παπαδοπούλου

Η Μαρία Παπαδοπούλου στις διδασκαλίες της προσπαθεί να συμπεριλαμβάνει γνώσεις από όλα τα πεδία που ασχολείται και να συνδέει την κίνηση με το στοιχείο της μουσικής και διάφορες τεχνικές χαλάρωσης, για μια ολιστική αισθητηριακή εμπειρία βασισμένη στο παιχνίδι και την απόλαυση.